2010/10/17

Vietnamese Man: Nam

Vietnamese Man: Nam

I found "man" in Vietnamese is just "man" spelled backward:


According to Stardict:

man
@man /mæn/
*  danh từ,  số nhiều men  /men/
- người, con người
- đàn ông, nam nhi
=to behave like a man+ xử sự như một trang nam nhi
=to be only half a man+ yếu đuối, nhút nhát, không xứng đáng là nam nhi
- chồng
=man and wife+ chồng và vợ
- ((thường) số nhiều) người (chỉ quân lính trong một đơn vị quân đội, công nhân trong một xí nghiệp, công xưởng...)
=an army of 10,000 men+ một đạo quân một vạn người
- người hầu, đầy tớ (trai)
- cậu, cậu cả (tiếng xưng hô thân mật khi bực dọc)
=hurry up man, we are late!+ nhanh lên cậu cả, muộn rồi!
- quân cờ
!the man higher up
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ông trùm trong chính giới
!a man in a thousand
- người hiếm có, người hàng nghìn người mới có một
!man and boy
- từ bé đến lớn, từ lúc còn thơ ấu đến lúc trưởng thành
!the man in (mỹ: on) the street
!mỹ the man in the cars
- người dân thường, quần chúng
!a man of the world
- (xem) world
!man about town
- (xem) about
!a man of letters
- (xem) letter
!man of straw
- (xem) straw
!a man of all work
- người làm đủ mọi nghề
!a man of his word
- (xem) word
!a man of honour
- người quân tử
!one dollars-a-year man
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trùm tư bản tham dự chính quyền chỉ lĩnh mỗi năm một đô la (lương tượng trưng)
!to be one's own man
- tự mình làm chủ, không bị lệ thuộc vào ai; sáng suốt, hoàn toàn tự giác
!to be one's own man again
- lấy lại được bình tĩnh
- tỉnh lại
- bình phục lại, lấy lại được sức khoẻ (sau một trận ốm)
- lại được tự do
!to a man
!to the last man
- tất cả mọi người, cho đến người cuối cùng
!undercover men
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ),  (từ lóng) bọn mật thám, bọn chỉ điểm
*  ngoại động từ
- cung cấp người
=to man a ship+ cung cấp thuỷ thủ cho một con tàu
- giữ vị trí ở, đứng vào vị trí ở (ổ súng đại bác)
- làm cho mạnh mẽ, làm cho cường tráng; làm cho can đảm lên
=to man oneself+ tự làm cho mình can đảm lên
free counters

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Popular Posts (All Time)/滿堂紅

Popular Posts (7 Days)/七日紅